Medlemssiden / Erling Vadgaard FOTO fra genf. 27.04.11

Erling Vadgaard FOTO fra genf. 27.04.11

Glashistorisk Selskab Aalborg 1976