OmSelskabet / Årsgaven 1976 - 2000

Årsgaven 1976 - 2000

 

Glashistorisk Selskab Aalborg*1976
Følgende er givet som ÅRSGAVE  til selskabets medlemmer gennem tiden. ( år  )
NB. Hvor andet ikke er nævnt,
er det G.S.Aa som har udgivet det genoptrykt katalogmateriale.  

 

 (1976)
Reproduktion af Holmegaard Glasværk katalog (planche)  ca.1900
(Udgivet af Aalborg Historiske Museum som genoptryk)

 

(1977)
Holmegaards Glasværk 
 Tegninger af Glasvarer til Husholdningsbrug - 1923

 

#Kastrup Glasværk  1886 - 1900,
8 stk. faksimile plancher. plan B, C, D,

 

(1978)
#plan  B nr. 1  dateret  1886                                      
#plan  D nr. 1  dateret  1886                     
(1978)
Den manglende side til Aalborg Glasværk katalog.
(1978)
En fortegnelsen over Kataloger og Priiskuranter.       
Udarbejdet af  Jørgen G. Bertelsen og Mogens Schlüter

 

(1979)
#plan  D nr. 2  dateret  1886                                 
#plan  C nr. 1  udateret   ca.1900                              

 

(1980)
Aktieselskabet FYENS GLASVÆRK  -  Katalog udateret  ca.1890.
 
(1981)
#plan  D nr. 3  dateret  1888                           
#plan  D nr. 4  dateret  1895                                   
#plan  D nr. 5  udateret ca.1900                               
#plan  C nr. 2  udateret ca.1890                             

 

(1982)
Til ovennævnte plancher  plan B, C, D, er der fremstillet en MAPPE.
Som på siderne har en formindsket gengivelse af de sidst 4 plancher i serien, plan A. Nr.1. 1886 - plan A. Nr.2. 1886 - plan A nr.3. 1895 - plan E. Nr.1. 1886, samt en kommenterede tekst.  
Vedlagt i mappen 5 tilhørende prislister.

 

(1983)
Prisliste over Hel-Krystal Service fra  Holmegaards Glasværk 1. Februar 1917. 

 

(1984)
Prisliste over Emballageglas og Tekniske Artikler fra Holmegaards Glasværk  1901
ISBN  87-981833-0-3                             

 

(1985)
Prisliste over Flasker fra Aktieselskabet De Forenede Glasværker  1903.
(1985)
Holmegaards Glasværk TEGNINGER af GLASVARER til HUSHOLDNINGSBRUG 1923 med  tilhørende PRISKURANT 1923              

ISBN  87-981833-1-1                                                                                                          

(1986)
Aktieselskabet Kastrup Glasværk  illustreret Katalog  1924.                         
Kastrup og Fyens Glasværks Fabrikat  Glasvarer
ISBN  87-981733-3-8           

(1986)

Priser i Netto på Crystal - Bordbesætninger fra Holmegaards Glasværk 1891.                                                        

 
(1987)
Aarhus Glasværk,  mappe med 5 fotoplancher, udateret,  ca.1901               

 

(1988)
Særtryk . Om Flensborg Glasværk og et forsøg på at identificere nogle af dets glas. 

Af  Harald Roesdahl.

(Udgivet af Museumsrådet for Sønderjyllands amt.)

 

(1989)
Kastrup Glasværk og De Forenede Glasværker  illustreret katalog  1910.
(Kastrup og Fyens Glasværks Fabrikat Glasvarer)
ISBN  87-981833-5-4              

  

(1990)
Kastrup Glasværk og De Forenede Glasværker  Prisliste  1910.                         

ISBN  87-981833-4-6

 

(1991)
Holmegaards Glasværk A/S  1938-41 – katalog/prisliste.

ISBN  87-981833-6-2

 

(1992)
 Harald Roesdahls  GLAS på Sønderborg Slot.  KATALOG   sommeren  1992.

 Museet på Sønderborg Slot. 

 (Udgivet af  Harald Roesdahl og Museet )

 

 

 

 

 

 

 

(1993)
 Holmegaards Glasværk A/S  KRYSTAL 1928/29 og 1934 – katalog/prisliste.

 ISBN  87-981833-8-9

 

 

 

 

 

 

 

 

(1994)
Prisliste over Belysningsartikler  Slebne og pressede Glas fra  Aarhus Glasværk 1901

KATALOG og prisliste

ISBN  87-981833-8-9

             

(1995)
Holmegaards Glasværk A/S  KUNSTGLAS 1936  -  Jacob E. Bang                        

katalog/prisliste

ISBN  87-981833-9-7                       

 

(1995)
 GLAS fra Den Kongelige Procelainsfabrik  1. Juli 1928  prisliste/katalog                  

 udført af Holmegaards Glasværk.

 ISBN  87-985840-0-6 

  

 

 

 

 

   

(1996)
DANSKE GLAS  1814 – 1914  På Øregaard Museum 1996  Udstillingskatalog.

Et udvalg af glas fra Peter F. Heerings glassamling

(Udgivet af Øregaard Museum)

 

(1997)
 A/S Kastrup Glasværk – Illustreret Katalog 1934.                                                      

 (Kastrup og Fyens Glasværks Fabrikat Glasvarer)

 ISBN  87-985840-1-4      

 
 
 
 
 
 
 
(1997)
”BJEDSKEN”  særnummer 18, august 1997.                             

Om DRIKKEKAR og plantenavnens rod. 

(udgivet af E.D.B.)

 

(ekstra 1998)
A/S Kastrup Glasværk – Prisliste januar 1935  til illustreret katalog 1934      

ISBN  87-985840-2-2

(ekstra 1998)

A/S Kastrup Glasværk  Tillæg til Prisliste  januar 1935                                

ISBN  87-985840-3-0

 

(1998)

Holmegaards Glasværker   Priisfortegnelse 1853   og   TEGNINGER                                     

ISBN 87-985840-4-9

 

(1999)
Efterretninger fra Holmegaards Glasværk,

1. Aargang  nr.1 August 1927 og 3. Aargang  nr.2  December 1929                         

ISBN 87-985840-5-7

 

(2000)
 Holmegaards Glasværk A/S Katalog 1950.
 Prisliste juni 1951 og november 1956
 ISBN 87-985840-6-5
 
 
 
 
 
 
 
           og
 
 
 glasset   Tekst : Peter Riismøller og Per Lütken
 Foto: Ib Henriksen                   

 udgivet i 1962 af A/S Korsør Glasværk og

 A/S Cudoglas DANSK VINDUESGLAS

 ISBN 87-985840-7-3

 

 
 
 
 
 
 
 
Glashistorisk Selskab Aalborg 1976