Om Selskabet

Glashistorisk Selskab Aalborg*1976

 

 

Selskabet blev stiftet i Aalborg mandag den 23. august 1976 for at skabe et forum, hvor glasinteresserede kan få udbygget deres kendskab til "GLAS" og høre nyt fra mennesker der forsker i emnet.

 

Hver sæson afholdes  4-5 foredrag / klubaftener om både dansk og europæisk glas.

Endvidere arrangeres der ekskursioner til glasværker samt relevante udstillinger.

 

Selskabet udgiver i samarbejde med Lektor emeritus Jan Kock 

genoptryk af gamle kataloger og priskuranter.

 

Selskabet udgiver medlemsbladet  GLASNYT.


Selskabets adresse er :

Glashistorisk Selskab Aalborg*1976, 
Sjællandsvej 15A,  9230 Svenstrup J.

 

KONTINGENT  for en sæson er fra april til april (jf.24.april 2024)
 
A Medlemskab:
Alle skrivelser fra GSAa*1976 udsendes på papir.
Medlemsbladet GLASNYT sendes i papirudgaven.
Årsgaven tilsendes
Modtager nyhedsbrevet på E mail.
Medlemsskabet giver adgang for
1 person med ægtefælle/samlever til møderne.
A medlemskab koster 320 kroner årligt.

E medlemskab:
Alle skrivelser fra GSAa*1976 sendes på E mail.
Medlemsbladet GLASNYT sendes på E mail.
E medlemskab indeholder ikke en årsgave
Modtager nyhedsbrevet på E mail.
Medlemsskabet giver adgang for 1 person til møderne
E medlemskab koster 100 kroner årligt.
 

NB.  G.S.Aa. medlemsliste er hemmelig iflg. vore love og vedtægter.   se vedtægter tryk her

 


CVR-nummer 36609273
 
Bank: SparNord kontonr. 9296-2465737215

 

Bestyrelsens medlemmer er følgende :

 

Formand :  Poul Schjelder.  TLF : +45 25 39 01 46  (GLASNYT)

                 E-mail:  gsaa1976@gmail.com

 

Næstformand : Torben Kronow TLF: +45 24 25 07 98 (GLASNYT)

 

Kasserer : Sonja Nyeboe Bertelsen . TLF. +45 26 52 20 21
                  E-mail: sonja.bertelsen@gmail.com

                   

Sekretær : Jette Steen TLF. +45 50 91 05 37

 

Bestyrelsesmedlem : Bente Hansen TLF: +45 24 26 68 58

 

1.Suppleant : Ulla Boas Christensen TLF. +45

 

2.Suppleant : John Guldager Ravn TLF. +45 51 80 01 80

 

 

Aalborg den 24. april 2024

 

 

 

 

Glashistorisk Selskab Aalborg 1976