UDSTILLING / DANMARK ----- Jylland

Jylland

 
Aalborg Historiske Museum
Algade 48, 9100 Aalborg.
Tlf. 99 31 74 00
udstilling med glas fra glasværker
både i Nordjylland og resten af landet.
I forbindelse med opstillingen af skolestuen bliver sølvudstillingen og glasudstillingen lukket fra omkring 1. april til omkring 1. september. Når glasudstillingen åbner igen, bliver det uden den bageste tredjedel, hvor skolestuen skal være.

 
Museum Silkeborg
Glassamlingen på Museum Silkeborg
Hovedgårdsvej 7, 8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 14 99
   
 
 

Glasmuseet Ebeltoft
Strandvejen 8, 8600 Ebeltoft
Tlf. 86 34 17 99
 
 
Dansk Europæisk Glassamling
v/ Erik Bjørnskov
Rolfsgade 149 st. 6700 Esbjerg
kun åben efter aftale på tlf. 75 13 37 97
 
 
 
 
 
Glassamlingen  -  Drøhses Hus
Storegade 14, 6270 Tønder
tlf: 74 72 49 00 
 
Sønderborg Slot,  Sønderbro 1,  6400 Sønderborg
Tlf. 74 42 25 39
Glasudstillingen viser produkter fra Flensborg Glasværk, der fra 1852 til 1913 var hertugdømmet Slesvigs største glasværk og i perioder byens næststørste... 
 
                                               retur til top
Glashistorisk Selskab Aalborg 1976