UDSTILLING / DANMARK ----- Jylland

Jylland

 PS FOTO fra AHM den 27. marts 2016
Aalborg Historiske Museum
Algade 48, 9100 Aalborg.
Tlf. 99 31 74 00
GLASSAMLINGEN ER REDUCERET ! ! !
udstilling med glas fra glasværker
både i Nordjylland og resten af landet.
 

Museum Silkeborg
Glassamlingen på Museum Silkeborg
Hovedgårdsvej 7, 8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 14 99
   
 
Glasmuseet Ebeltoft
Strandvejen 8, 8600 Ebeltoft
Tlf. 86 34 17 99
 
 
Dansk Europæisk Glassamling
v/ Erik Bjørnskov
Rolfsgade 149 st. 6700 Esbjerg
kun åben efter aftale på tlf. 75 13 37 97
 Facebook : Erik Bjørnskov
 
 
 
 
Glassamlingen  -  Drøhses Hus
Storegade 14, 6270 Tønder
tlf: 74 72 49 00 
 
Sønderborg Slot,  Sønderbro 1,  6400 Sønderborg
Tlf. 74 42 25 39
Glasudstillingen viser produkter fra Flensborg Glasværk, fra 1852 til 1913 var hertugdømmet Slesvigs største glasværk og i perioder byens næststørste... 
 
                                               retur til top
Glashistorisk Selskab Aalborg 1976