OmSelskabet / MØDER 2016

MØDER 2016

Vi tager forbehold for ændringer i programmet.
 
Onsdag den.27. januar 2016 kl. 19:30  på Vejgård Bibliotek, mødelokale, Sal-1
                                                                             Hadsundvej 35, 1'sal, 9000 Aalborg
                                                                                                                  (der er elevator)
KLUBAFTEN
Med dagens emne, forevist på PowerPoint
(udlevering af årsgaven 2015)
(Et lille hæfte med tegninger af glas)
 
 
Onsdag den 17. februar 2016 kl. 19:30  på Vejgård Bibliotek, mødelokale, Sal-1
                                                                                       Hadsundvej 35, 1'sal, 9000 Aalborg

Torben Kronow
Fortæller om sin glasrejse til
Prag og Nordbøhmen
den 28. september - 5. oktober 2015
arrangeret og guidet af Pavla Rossini
 
 
Onsdag den 16. marts 2016 kl. 19:30   på Vejgård Bibliotek, mødelokale, Sal-1
                                                                              Hadsundvej 35, 1'sal, 9000 Aalborg

”Fascineret af FLASKER”
Poul Lyng fra Ringkøbing
Fortæller og viser
flasker fra sin store samling,
samt hvor langt han er kommet
med ”FLASKEBOGEN”
 
 
Onsdag den 20. april 2016 kl. 19:30  på Vejgård Bibliotek,  mødelokale, Sal-1
                                                                           Hadsundvej 35, 1'sal, 9000 Aalborg
 
GENERALFORSAMLING
 Mere herom udsendes senere.
 
Lørdag den 28. maj 2016 kl. 10:30 på Moesgård Museum i Århus
                                                                        Moesgård Allé 20, 8270 Højbjerg
                                                                        Herregårdsanlægget Bygning 4206
 
Fynske Glasvenner og Glashistorisk Selskab Aalborg *1976
afholder fælles møde på Moesgård Museum i Århus
 
 
GSAa*1976 har 40 års jubilæum tirsdag den 23. august 2016
 
Lørdag den 27 august 2016 kl. 07:00
 
40 års jubilæums tur til Næstved Museum anneks,
Holmegaard Glasværks Prøvesamling
 
Onsdag den 12. oktober 2016 kl. 19:30  på Vejgård Bibliotek, mødelokale, Sal-1
                                                                               Hadsundvej 35, 1'sal, 9000 Aalborg
 DINE OG MINE KARAFLER
 Denne klubaften er helliget karafler ! Fra 1600 tallet og indtil i 
 dag har karaflen antaget mange former - alt efter tidens 
 modeluner og indholdets art – variationer i slibninger, farver, former.
 Du bedes derfor medbringe, de karafler fra perioden 1600 – 2016,
som du finder spændende.
Over en kop kaffe får vi en interessant snak og et indtryk af karaflernes store variation
 
Onsdag den 16. november 2016 kl. 19:30 
                                                                                     på Vejgård Bibliotek, mødelokale, Sal-1
                                                                                     Hadsundvej 35, 1'sal, 9000 Aalborg
 
”GLASLOPPEMARKED”
Klubaften med glasloppemarked, socialt samvær og en god glassnak.

Har du glas, som skal byttes, mangler du glas til din samling - eller har du glas som du har svært ved at bestemme - så mød op til denne klubaften.
Loppemarked 19.30 – 20.30, der kan opstilles fra kl. 19.00
Måske har du også lyst til at fremvise sommerens fund ?
Derefter snak om de medbragte glas, mens kaffen nydes !
Glashistorisk Selskab Aalborg 1976