Medlemssiden / Indslag fra fællesmødet den 28. maj 2016 F.G.& GSAa på Moesgaard Museum

Indslag fra fællesmødet den 28. maj 2016 F.G.& GSAa på Moesgaard Museum

      I år byder mødet først på et foredrag om Nøstetangen Glasværk v./ Lynn Funnemark Johansen. Forfatter til bogen: ”Nøstetangen – hva glassene forteller …og lit til”
     Herefter vil der være en præstation ved Lektor emeritus Jan Kock der fortæller om Danmarks ældste glaskatalog: Ib Olufsen Weyse modelbog fra 1763; Nøstetangen kataloget & prisliste.
      Dagen slutter traditionelt med loppemarked og diskussion over medbragt glas.


 Lynn Funnemark Johansen fra Norge
 fortæller om Nøstetangen Glasværk
 og viser dias der fra.
 
 
Nøstetangen Glasværk (1741 – 77)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lysekronen i
 Kongsberg kirke
 
 (relateret historie
 om lysekronen) 
               KLIK HER
 
 
 
 
 Lynn Funnemark Johansen er forfatter til bogen
”Nøstetangen – hva glassene forteller …og lit til"
 
Lynn Funnemark Johansen er født i Porsgrunn 1946 - Eksamen Artium - 3 års utdannelse Bournemouth & Poole College of Art, Grafisk Design Dip. A.D. 1968. England - Designer i byråer i Oslo og Drammen 1968-1977 Eget designbyrå fra 1977 - Startet Nøstetangen Glass i 1990  Glass-symposium i Kamenicky Senov, Tsjekkia 1996 -  Diverse kurs og studiereiser innen glasskunst - Driver Nøstetangen Glass i Hokksund.  Designer og graverer glass og eksperimenterer med nye teknikker. Strikker med metall med påtredde glassperler og benytter en teknikk som heter fusing
 
   Lektor emeritus Jan Kock præsenterer det genoptrykte katalog:
   NØSTETANGEN OG AAS GLASHYTTER NORGE 1763
   Modelbog / illustreret prisliste:
   håndtegnet af Ip Olufsen Weyse, København.1763
   og viser billeder på PowerPoint,
   for at sammenlige katalogerne fra 1763 - 1764 - 1769 - 1774

I Danmark ophørte renæssancens glasproduktion ved midten af 1600 tallet grundet krigene mod Sverige og de dermed følgende dårlige økonomiske tider. Man klarede sig derefter med importerede varer.
Nøstetangen Glasværk blev startet på kongeligt initiativ i 1739 sammen med en del andre industrier i et forsøg på at give dobbeltmonarkiet Danmark-Norge en større grad af selvforsyning.
I første omgang blev der indkaldt glasmagere fra det tyske område, og de bragte den kontinentaleuropæiske stil med sig til Norge. Nogle år senere fik man også glasmagere fra England. De bragte deres egen engelske stil med. De to meget forskellige stiltraditioner smeltede sammen til noget helt unikt dansk-norsk. Produktionen var stor og alsidig og kendes i sin formrigdom fra en håndtegnet modelbog, som vi dag vil kalde et katalog. Selv på europæisk plan er det en stor sjældenhed at finde så gode modelbøger fra 1700 tallet.

Modelbogen fra 1763
Ved midten af 1760’erne var produktionen blevet så omfattende, at det var nødvendigt med en illustreret modelbog med ofte farvelagte tegninger, navne og priser på varer, det vi i dag nærmest vil kalde et katalog med tilhørende prisliste. Modelbogen er håndtegnet og kendes i 6 eksemplarer dateret 1763, 1764 og 1774. Alle er lidt forskellige men alle tegnet af Ip Olufsen Weyse, skrift- og stempelstikker i København. Formatet er godt A4 og er på mere end 360 sider alle indbundet i stift halvlæder bind. Fem eksemplarer ligger i Norge (Bergen, Hadeland og Oslo) og på Det Kongelige Bibliotek i København ét, som dog aldrig er gjort færdig.

Modelbogen rummer omkring 600 forskellige glasvarer, hvoraf den væsentligste del er gengivet i fornemme farvelagte tegninger. En række af glassene bærer navnet på den person, som glassene oprindeligt var bestilt af. Det er navne som »Hoffets Dessert«, »Hoffets Slebne Wand Caraffer«, »Greve Molkes no 1 «, og »Gersdorfs formede Caraffer« for blot at nævne nogle.
 
 Original kataloget fra 1763 på Riksarkivet i Oslo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Katalog 1763 og 1764
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Katalog 1769
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Katalog 1774
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genudgivelsen
Modelbogen foreligger nu i en faksimileudgave i fuld størrelse og fylder 432 sider. Udgivelsen ledsages af en kommenterende og analyserende tekst på såvel engelsk som dansk af mag. art. lektor emeritus Jan Kock.
Udgivelsen er støttet af en række fonde.
 
 NØSTETANGEN OG AAS GLASHYTTER NORGE 1763
  Modelbog / illustreret prisliste:
  håndtegnet af Ip Olufsen Weyse, København.1763
  (6 originale eksemplar kendes fra årene
 1763-1764-1769-1774)
               ”Danmarks ældste glaskatalog”
 
 Genudgivet i 2015 af
 Glashistorisk Selskab Aalborg*1976
  sider: 432
  ISBN 978-87-993613-6-6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glashistorisk Selskab Aalborg 1976