OmSelskabet / MØDER 2025
Glashistorisk Selskab Aalborg 1976