Litteratur / KATALOGER fra Holmegaard Glasværk / Belysningskataloger fra Holmegaards Glasværker A/S

Belysningskataloger fra Holmegaards Glasværker A/S

Artikel af AndersTybjerg Jørgensen
Belysningsglas fra A/S De Forenede Glasværker Odense.

Glasværket i Odense kom fra 1965, efter Sammenlægningen af Kastrup og Holmegaards glasværker, til at hedde Kastrup Holmegaards Odense afd. Glasværket fortsatte dog sit forretningsområde som underleverandør af belysningsglas til forskellige lampeproducenter.

De første Glasskærme til PH lamperne blev fremstillet på A/S De Forenede Glasværker Odense.

Belysningskataloger fra Holmegaards Glasværker A/S.

Kastrup Glasværk og dets datterselskab De Forenede Glasværker Odense havde indenfor forretningsområdet belysning fulgt den strategi, at man ønskede ikke at færdiggøre lamperne med elektrisk montage.

Omkring 1970 brød det nye selskab Kastup Holmegaard med den hidtidige strategi og bad Michael Bang designe de første komplet monterede elektriske lamper. Glasværket i Odenses speciale var netop de teknikker som egner sig til prodution af belysningsglas, så fra en spæd start, udviklede Holmegaards designere og glasmagerne i Odense et meget flot program.

Til brug for markedsføring af alle disse lamper blev udarbejdet fine kataloger.

KLIK HER for at se Artiklen af Anders Tybjerg Jørgensen 
                                        http://www.gensynsglæden.dk
 
 
 
Glashistorisk Selskab Aalborg 1976