OmSelskabet / MØDER 2023
Glashistorisk Selskab Aalborg 1976