H.O.L. hilsen 2019

Sommerhilsen fra HOL 01.08.19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glashilsen fra HOL 31.05.19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forårshilsen fra HOL 18.02.19
Glashistorisk Selskab Aalborg 1976