Medlemssiden / pressemeddelelse og link til FG hjemmeside med foto fra 6.03.10

pressemeddelelse

"pressemeddelelse"
 
Information til medlemmerne af
 
Glashistorisk Selskab Aalborg*1976
og
Fynske Glasvenner.

Der har den 16. august 2009 været afholdt et fælles møde for de to foreningers bestyrelser i Århus.

Formålet med mødet var at vurdere muligheder og etablere grundlaget for samarbejde om fælles arrangementer og fornyelse af tilbuddene til foreningernes medlemmer.

Begge bestyrelser ønsker at indlede et samarbejde med 2 konkrete beslutninger.

Der afholdes et fælles medlemsmøde i Århus primo 2010 – nærmere herom senere.
 
se på FYNS hjemmeside fra fælleds mødet den 6. marts 2010 på Moesgård Museum, Århus

tryk her til linken

 
Fremover har medlemmer i GSAa adgang til møderne i FG,
og medlemmerne i FG har adgang til møderne i GSAa.

Venlig hilsen

Bestyrelserne
 
 
Glashistorisk Selskab Aalborg 1976