Medlemssiden / NY FLASKEBOG på vej! indslag af Poul G. Lyng

NY FLASKEBOG på vej! indslag af Poul G. Lyng

Ny bog om gamle, danske flasker
Indbydelse til samarbejde
Ny bog skal erstatte den fra 1984

I 1984 udgav daværende underdirektør ved Holmegaard Glasværk, nu afdøde Mogens Schlüter, bogen Danske flasker - fra renæssancen til vore dage.

Det er med stor taknemmelighed, at jeg har fået overdraget rettighederne fra Schlüters enke, fru Didde Schlüter, således at samlere og andre med interesse for dansk glashistorie kan få en opdatering indenfor en overskuelig fremtid.

Bogen vil komme til at indeholde afsnit om dansk glasværkshistorie i kort form og lidt information om fremstillingsteknik - næsten uændret, men med den begrænsning, der ses af arbejdstitlen: "Den nye bog om gamle danske flasker" - med undertitlen: "
Mundblæste flasker fra 1825 til ca. 1930".
Opdelingen af kategorier bliver ændret radikalt, da jeg satser på at anskue flaskernes historie udfra en industri- og handelshistorisk vinkel - bl.a. med oplysninger om de firmaer, der anvendte flaskerne og de produkter, flaskerne indeholdt.

Billedmaterialet vil - i modsætning til Schlüters bog - være næsten udelukkende i farver. Til gengæld forestiller jeg mig at kun en del af de mange fotos bliver trykt - og at de resterende udgives på et elektronisk medium, som løbende kan opdateres.
De tekniske muligheder er jo udviklet væsentligt siden 1984.

Det er mit håb, at rigtig mange vil bidrage til bogens tilblivelse - bl.a. ved at henvende sig med oplysninger om gamle "flaskebrugende" firmaer og gerne med tilbud om at lade mig se (og evt. fotografere) interessante flasker i offentlige og private samlinger - hvilket mange allerede har gjort (TAK til dem!).
Benyt venligst min kontakt-side, som du finder i menuen til venstre på denne side.

Venlig hilsen

Poul G. Lyng (af og til kaldet Plyng)


Ny opdeling af kategorier
I Schlüters flaskebog - den eneste rigtige flaskebog, der hidtil er udkommet på dansk - er flaskerne opdelt i en lang række kategorier.
I den kommende flaskebog - som forventes færdig til udgivelse i 2014 - bliver opdelingen væsentlig anderledes.

Det bliver formentlig sådan noget som:

DE FØRSTE DANSKE FLASKER og ANDET EMBALLAGEGLAS

ØL

MINERALVAND og SAFT

MÆLKEPRODUKTER
 

FØDEVARER
 

VIN og HEDVIN
 

SPIRITUS og LIKØR
 

KEMISK/TEKNISKE PRODUKTER
 

FIGURFLASKER
 

STOR-FLASKE

U-IDENTIFICEREDE

I hver kategori opdeles der yderligere sådan:


NEUTRALE - kendt fra kataloger og priskuranter

FLASKER MED FIRMANAVN OG/ELLER LOGO I GLASSET - relief, ætset eller sandblæst

SPECIAL-DESIGNEDE FLASKER - uden navn, logo eller andre kendetegn i glasset

FLASKER MED TOLDKONTROLNUMMER

FLASKER, SOM KENDES MED ETIKET - mange, nogle, få, en enkelt

FLASKER MED GLASVÆRKS-SIGNATUR - navn, initialer eller logo

Glashistorisk Selskab Aalborg 1976