Om Selskabet

Glashistorisk Selskab Aalborg*1976

 

 

Selskabet blev stiftet i Aalborg mandag den 23. august 1976 for at skabe et forum, hvor glasinteresserede kan få udbygget deres kendskab til "GLAS" og høre nyt fra mennesker der forsker i emnet.

 

Hver sæson afholdes  4-5 foredrag / klubaftener om både dansk og europæisk glas.

Endvidere arrangeres der ekskursioner til glasværker samt relevante udstillinger.

 

Selskabet udgiver i samarbejde med Lektor emeritus Jan Kock 

genoptryk af gamle kataloger og priskuranter.

 

Selskabet udgiver medlemsbladet  GLASNYT.

 

Selskabets adresse er :

Glashistorisk Selskab Aalborg*1976, 
POSTBOX 543,  9000 Aalborg.

 

KONTINGENT  for en sæson er fra april til april 
320,- kr. pr. medlem og 480,- kr. for par  ( jf.26 april 2017)
 

 

ÆGTEFÆLLERABAT :  Er således at ægtefællen frit kan vælge mellem at være registret medlem til 50% rabat, og får derfor ikke  div. skrivelser og GLASNYT samt ÅRSGAVEN, eller at vælge et fuldt medlemskab.

 

 

NB.  G.S.Aa. medlemsliste er hemmelig iflg. vore love og vedtægter.   se vedtægter tryk her

 

Hjemmeside: www.gsaa1976.dk

CVR-nummer 36609273
 
Bank: SparNord kontonr. 9296-2465737215

 

Bestyrelsens medlemmer er følgende :

 

Formand :  Poul Schjelder.  TLF : +45 25 39 01 46  (GLASNYT)

                  mail:  gsaa1976@gmail.com

 

Næstformand : Torben Kronow TLF: +45 24 25 07 98 (GLASNYT)

 

Kasserer :  Sonja Bertelsen. TLF. 98 25 86 12

                   

Sekretær : Ulla Boas Christensen TLF. 98 43 93 20

 

Bestyrelsesmedlem : Niels Søren Høgh  TLF. +45 22 88 94 42

 

1.Suppleant : Erling Vadgaard.TLF : 86 41 91 94 ( GLASNYT )

 

2.Suppleant : Jens Westerlund. TLF. 96 87 30 42

 

 

Aalborg den 20. maj 2017

 

 

 

 

Glashistorisk Selskab Aalborg 1976